1

Druga edycja projektu "BILET do PRACY".

Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie zaprasza do udziału w II edycji projektu "BILET do PRACY".
Okres realizacji 01.09.2017 - 31.07.2018r.
Spotkanie rekrutacyjne: 10 sierpnia 2017r. w siedzibie CIS: Białogard ul. Kisielice Duże 30.
Kontakt telefoniczny 94 311 03 50 lub 668 709 583.

Witamy na oficjalnej stronie Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie

Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz. U. 2003,nr 122,poz.1143 z póż. zm.) . Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa. Celem głównym Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum jest miejscem, które daje szanse na ponowne włączenie do życia społecznego. Podejmowane przez CIS działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej prowadzą do usamodzielnienia uczestników.

WYBÓR OFERTY
    Protokół z wyboru wykonawcy →

ZAPYTANIE OFERTOWE
    z dnia 27.02.2018r.: organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych →

    załączniki do oferty →

HARMONOGRAM
    BILET DO PRACY - wsparcie w projekcie →

OGŁOSZENIE

"BILET DO PRACY"


Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie informuje, że w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Białogardzie realizuje projekt pn. "Bilet do pracy - aktywizacja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu powiatu białogardzkiego". Projekt realizowany jest w ramach RPO WZ na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków EFS. Istotą projektu jest połączenie edukacji społecznej z aktywizacją zawodową.    czytaj dalej